Sicame
PL | EN
Sicade

Akredytowane laboratoriaNasze zaplecze badawcze – narzędzie innowacji
Grupa SICAME przywiązuje kluczową rolę do badań i rozwoju produktów oferowanych klientom na całym świecie. Stworzenie nowoczesnego i profesjonalnego zaplecza badawczego było priorytetem działań Grupy od początków jej istnienia.  Poprzez politykę współpracy i dzielenia się wiedzą w zakresie badań i prowadzonych inwestycji, spółki wchodzące w skład Grupy SICAME są lepsze od innych przedsiębiorstw pod względem wydajności oraz czasu rozwoju produktu. Jak ważnym zagadnieniem dla Grupy SICAME są badania i rozwój, niech świadczy fakt, iż corocznie 2% przychodów grupy  przeznaczanych jest na ten cel.
 
LABEP – laboratorium akredytowane
Zwieńczeniem wieloletnich działań Grupy było powstanie nowoczesnego laboratorium badawczego LABEP w Pompadour (Francja). Laboratorium to jest akredytowane przy COFRAC (francuski odpowiednik PCA – Polskiego Centrum Akredytacji) na wykonywanie badań na zgodność m. in. z takimi normami jak:
- EN 50 483               Badania osprzętu do linii izolowanych nN,
- EN 50 397 – 2         Badania osprzętu do linii typu PAS,
- HD 629.1  – S.2      Badania osprzętu do kabli SN w izolacji polietylenowej.

Zaplecze badawcze jako serce naszej strategii badawczo-rozwojowej
Obecnie Grupa ma na całym świecie laboratoria badawcze  zdolne do wykonywania testów i badań osprzętu do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej oraz urządzeń kontroli i bezpieczeństwa. Badania i testy prowadzone są przez wysoko wykwalifikowany personel z wykorzystaniem regularnie atestowanych urządzeń.
 
Zakres badań przeprowadzanych w laboratoriach Grupy SICAME:

  • badania elektryczne (starzeniowe , zwarciowe, grzewcze, udary napięciowe i prądowe, testy długotrwałe nisko- i wysokonapięciowe, testowanie w układzie  jedno- lub trójfazowym),
  • badania dielektryczne,
  • badania mechaniczne (stanowiska badań: kompresyjne, wibracyjne, zginające, wytrzymałościowe),
  • badania korozyjne i klimatyczne (mgła solna, badania termiczne, badania korozyjne w atmosferze SO₂, komora klimatyczna, badania wodoszczelności),
  • pozostałe ( m. in.: pomiar rezystancji w Megaomach, spektrometr, komora chłodnicza ( do -40°C).
Wraz z ewolucją standardów międzynarodowych oraz nowym zapotrzebowaniem na trwałość sieci energetycznych, laboratoria badawcze Grupy SICAME zostały przystosowane i wyposażone w taki sposób aby spełniać zarówno teraźniejsze wymagania standardów lokalnych, jak i przewidywane modyfikacje i harmonizacje tychże standardów.


Szukaj
Grupa Sicame na świecie
mapa
Laboratoria na świecie
France : Sicame, Catu, Dervaux, Mécatraction
Spain : SBI Connectors
Brazil : Fesp
Australia : Sicame Australia
France : Sicame, Catu, Dervaux, Mécatraction Spain : SBI Connectors Brazil : Fesp Australia : Sicame Australia
www.cofrac.fr
www.cofrac.fr
Projekt i wykonanie: Web-Director