Sicame
PL | EN

SICADe
SICADe to serwis informatyczny wspomagający projektowanie linii energetycznych nN i SN w oparciu o najnowsze, obowiązujące normy PN-E 05100-1, PN-EN 50341-2-22.
 
Został stworzony we współpracy z projektantami, uwzględniając specyfikę ich pracy, bieżące doświadczenia oraz wypełniając luki funkcjonalne w istniejących już na rynku oprogramowaniach. 

Bazując na wiedzy i doświadczeniu specjalistów opracowano szereg funkcjonalności mających na celu poprawienie komfortu pracy projektantów.
Automatyzacja pracy

SICADe umożliwia wybór sposobu wprowadzania danych do projektu:
  • ręcznie
lub
  • poprzez import poszczególnych warstw z pliku .dxf
Wybór drugiej opcji skutkuje automatycznym pobraniem wartości dla przęseł, długości przewodów i kątów załomu, co znacznie przyspiesza pracę. Dodatkowo program dobiera słupy na bazie obliczeń oraz sugeruje rodzaj i ilość niezbędnego osprzętu, który należy zastosować.
Współdzielenie wyników pracy

Każdy stworzony w SICADe plik można udostępnić dowolnemu adresatowi posiadającemu adres e-mail. Adresat na skrzynkę mailową otrzymuje link, który przenosi go bezpośrednio do przesyłanego pliku. Ten proces pozwala uniknąć problemu związanego z przesyłaniem zbyt ciężkich plików drogą mailową. Dodatkowo podgląd dokumentu odbywa się za pośrednictwem szyfrowanego protokołu https, który jest bezpieczniejszy niż transfer danych pocztą elektroniczną. Adresat ma możliwość przejrzenia wyników pracy bez możliwości ich edycji.Wizualizacje na mapach

Projektując w oparciu o plik .dxf z dokumentu pobierane są współrzędne geograficzne, dzięki czemu zastosowane w projekcie przęsła wraz ze zwisami wizualizowane są na mapach internetowych. Projektant otrzymuje również informację o konfliktach z przeszkodami istniejącymi w projekcie.
Wyniki pracy on-line

Program dostępny jest on-line, co oznacza, że można zalogować się przy użyciu dowolnego komputera z dowolnego miejsca, by kontynuować projekt, bez obawy o utratę wyników pracy.
 
Generowanie dokumentacji projektowej

SICADe daje możliwość wygenerowania wszystkich niezbędnych dokumentów projektowych:
  • karty katalogowe osprzętu,
  • sylwetki słupów,
  • obliczenia obciążeń słupów,
  • profile przęseł,
  • tabele montażowe,
  • zestawienia materiałów,
  • formatka w pliku .ath, służąca do wykonania kosztorysu.
Dodatkowo każdy dokument może być opatrzony indywidualną wizytówką projektanta oraz kluczowymi informacjami dotyczącymi projektu tj. nazwa projektu, numer SIWZ, numer normy, rodzaj napięcia.

Aplikacja mobilna
 
SICADe to również dedykowana aplikacja mobilna pozwalająca na pracę w trybie on-line i off-line. Celem jej jest możliwość weryfikacji zaprojektowanej linii w terenie np. zapisanie informacji o innych przeszkodach z wizji lokalnej. Została wzbogacona o moduł do robienia notatek głosowych i przypisywania zdjęć do projektu. Dane w aplikacji są synchronizowane z serwerem, co pozwala na stały dostęp do projektu.

 
Dostęp do SICADe możliwy jest poprzez stronę sicade.plZapraszamy do współpracy.

Circles
Program Circles jest narzędziem przeznaczonym dla projektantów sieci energetycznych. Szczególnie  dedykowany jest projektantom linii kablowych niskich i średnich napięć.

To proste i łatwe w obsłudze narzędzie umożliwia szybkie obliczenie średnicy wewnętrznej rury osłonowej kabli.

Program pozwala obliczyć średnicę wewnętrzną rury osłonowej, w której znajdują się minimum dwa kable, ale nie więcej niż pięć  kabli o tych samych średnicach. Dodatkową funkcjonalnością programu jest możliwość obliczenia średnicy wewnętrznej rury osłonowej dla trzech kabli o różnych średnicach.

Circles-1.0.exe
 

Szukaj
Grupa Sicame na świecie
mapa
Projekt i wykonanie: Web-Director